<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

8 tips til bedre lønnsomhet!

FB-artikkel-lonnsomhet

Å tenke på lønnsomhet i krisetider virker kanskje umulig. Men du kan og bør alltid ha et øye på lønnsomheten. Også i dårlige tider. La dette bli året du legger grunnlaget for å forbedre lønnsomheten din. Her er åtte tips til hvordan du kommer i gang.

  1. Gjør en grundig analyse - hvordan er situasjonen i dag? Bruk gjerne Chengs figur som utgangspunkt, og gå gjennom inntekter, kostnader, markedet, prisstrategien osv.
  2. Hvilke tiltak er de mest relevante for å bedre situasjonen: inntektsøkning, kostnadsreduksjon, frigjøring av kapital eller noe annet? 
  3. Ved akutte behov for lønnsomhetsforbedring må du redusere kostnadene først. Tenk oljeindustrien for noen år siden. Når dette er gjort, kan kostnadene øke i takt med inntektene.
  4. Langsiktig lønnsomhet skapes ikke gjennom kostnadskutt. Du bør alltid se etter måter å øke prisen på.
  5. Skill mellom tiltak som gir effekt på kort og lang sikt. Grunnleggende forhold som bedriftskultur, systemer og rutiner er meget viktig for lønnsomhet over tid (da det vil ha effekt på både kostnads- og inntektssiden). Men slike endringer tar tid og gir sjelden forbedring på kort sikt, faktisk skjer gjerne det motsatte i en overgangsfase.
  6. Ha en plan! Planen må være tydelig og inneholde alle tiltakene som kreves, sammen med ansvarlig person og tidspunkt for når dette skal følges opp.
  7. Følg planen! Se på den ofte og gjør nødvendige tilpasninger.
  8. Involver alle og kommuniser tydelig med alle involverte. På denne måten finner du gjerne de beste løsningene, du skaper motivasjon og sørger for at alt skjer ryddig og i tråd med gjeldende regelverk.

    Vil du lære mer om lønnsomhet? Sjekk ut vår lønnsomhetsguide her.

Guide: Dette er områdene du bør ha kontroll på som daglig leder i SMB

Abonner på bloggen