<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=565748&amp;fmt=gif">

Arbeidsmiljø, samspill og kultur

Vi hjelper deg med å måle og jobbe med utbedring av arbeidsmiljø, samspill og kultur som legger til rette for mestring, motivasjon og resultater for bedriften.

IMG_5119

Vår filosofi

Arbeidsplassen er en viktig arena og kilde til mestring, tilhørighet og engasjement hos ansatte. Vi i Value People tror at kraften av en god arbeidsplass er en oppbyggende faktor i menneskers liv. Har vi det godt, presterer vi bedre! Derfor mener vi alle bedrifter bør investere i å skape et miljø som fremmer engasjement og prestasjon. Vårt mål er å bistå virksomheter med å utvikle sunne og produktive arbeidsplasser, hvor ansatte får oppleve mestring, engasjement og det å være en del av noe større. 

Hvorfor arbeidsmiljø, kultur og samspill? 

Tall fra STAMI og Oslo Economics har vist at et dårlig arbeidsmiljø koster Norge utrolige 75 millarder årlig. Dette er tall som påvirker både folk, virksomheter og samfunnet vårt som helhet. Forskning støtter at ansatte som opplever seg trygge i arbeidsmiljøet sitt har bedre helse, samarbeider bedre, produserer mer og presterer bedre. Å jobbe beivsst med å forbedre forholdene og betingelsene på arbeidsplassen kan ha direkte innvirkning på virksomhetens sykefravær, ansattes engasjement, produktivitet, resultater og konfliktnivå. Å utvikle og ivareta en trygg arbeidsplass er dermed noe alle er tjent med. 

Å utvikle en helsefremmende arbeidsplass er derimot ikke noe som kommer av seg selv. Det er noe en må investere tid i å utvikle og noe alle ansatte må bidra til å ivareta og utvikle. 
Først og fremst er det viktig å legge et godt grunnlag og en struktur for samhandlingen på arbeidsplassen. Dette utrykkes i form av for eksempel arbeidsreglement, sosiale spilleregler konflikthåndteringsrutiner, varslingsrutiner, personalhåndbok, virksomhetens uttrykte kultur, verdier og tydelige ledere som rollemodeller. 

Samtidig må det jobbes strategisk med hvordan en forholder seg til dette i det daglige virke. Arbeidsmiljøet, samspillet og kulturen må behandles som en ferskvare, alle bidrar til å påvirke og ivareta hver dag. Måten kollegaer møter hverandre på jobb, kan både bygge opp og rive ned tryggheten mellom dem. Det er dermed viktig å engasjere ansatte i dette arbeidet og skape rom for å snakke opp om hvordan en har det på jobb, og hvordan alle konkret kan bidra til å bygge og ivareta et sunt og trygt miljø og samspill. 

Hva kan vi bistå med?

Value People bistår deg gjerne med å utvikle en arbeidsplass der ansatte trives, samspiller trygt og effektivt og oppnår virksomhetskritiske mål sammen. Vår tilnærming er systematisk og kunnskapsbasert, og vi har gode verktøy for å kartlegge virksomhetens behov, utfordringer, betingelser og muligheter. 
Vi bistår blant annet med arbeidsmiljøkartlegging og veileder i arbeidsmiljøsaker. Vi kan kartlegge kultur, utvikle kultur eller endre u-kultur som har vokst frem. Vi hjelper også med utvikling av trygge samspill, konflikthåndtering og utvikling av rutiner, prosesser og policyer for konflikthåndtering, varslingsrutiner, arbeidsreglement m.m.

2 - ValueGroup - Andrea WEB (1)-kopi

Kontaktperson

Andrea Misje Renså

Rådgiver